RushCommerce! Wacht niet langer en join the goldrush! Met meer shops en partners verdien je meer geld dan ooit.

Partner Login

U bent reeds ingelogd.

>> Naar uw persoonlijke administratie.
>> Naar uw statistieken.
>> Uitlogggen.'; } else { ?>Rush Nieuws

0){ while($news_item=mysql_fetch_array($news)){ $news_item['shorttext']=preg_replace( "`((http)+(s)?:(//)|(www\.))((\w|\.|\-|_)+)(/)?(\S+)?`i", "\\5\\6",$news_item['shorttext']); echo''.strtoupper($news_item['name']).' ('.substr($news_item['adddate'],0,10).')
'.$news_item['subject'].'

'.$news_item['shorttext'].'

'; } } else { echo'Er is nog geen nieuws.'; } ?>
€ 100,- tot € 10.000,- per maand!

RushCommerce

Algemenen voorwaarden aangaande partners van Rushcommerce

Auteursrecht e.a.

Alle aangeboden websites zijn eigendom van Rushcommerce Alle auteursrechten en andere rechten van intellectuele eigendom op de inhoud van deze website, waaronder inbegrepen de tekst, de vormgeving, en de beelden en geluiden, behoren toe aan Rushcommerce of derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan Rushcommerce.
De inhoud van de website mag niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Rushcommerce worden verveelvoudigd, gewijzigd en/of openbaar gemaakt worden, behoudens beperkingen bij de wet gesteld en behalve voor zover zulks nodig is in het kader van het beoogd gebruik van deze website.

Affiliate partners

Rushcommerce is in geen enkel geval verantwoordelijk of aansprakelijk voor de manier waarop affiliate partners een link of shop code promoten op websites van derde.
Rushcommerce behoudt zich het recht om een affiliate account te blokkeren naar eigen goeddunken in geval van misleiding, spam en andere onorthodoxe promotie methode die bezoekers misleiden of inbreuk maken op de rechten van derde.

Bestellingen

Een bestelling is een order geplaatst op een door Rushcommerce verstrekte websites of formulieren met als doel het product tegen betaling te ontvangen.
Bestellingen door een affiliate/partner zelf gedaan op zijn/haar eigen partner code wordt altijd gezien als een test bestelling waarover geen commissie wordt afgedragen.
Gecontroleerde en goedgekeurde bestellingen verschijnen direct in het statistieken overzicht van het account van de partner.

Verboden toepassingen.

Door Rushcommerce wordt ten strengste verboden: Het zelf plaatsen van bestellingen.
Het zelf invoeren van bestellingen zonder goedkeuring van de betrokkene, het automatisch genereren van bestellingen of op misleidende of frauduleuze wijze misbruik maken van uw partner account inclusief maar niet beperkt tot het gebruik van valselijk verkregen informatie voor het plaatsen van bestellingen met als doel om uw omzet te verhogen.

Het promoten van de Rushcommerce sites met spamming via e-mail, nieuwsgroepen, instant messaging, chat en voip programma's, adware/spyware of websites met illegale of bedrieglijke content is niet toegestaan en zal leiden tot onmiddellijke beëindiging van deelname, zonder recht op uitbetaling.

Blacklist:

Websites met illegale content worden geweerd.
Rape, Kinderporno, aanzet tot haat of crimineel gedrag en ander of aanstootgevend illegaal blacklist materiaal Websites met illegale of bedrieglijke content is verboden en kan leiden tot onmiddellijke beëindiging van uw account, zonder recht op uitbetaling van eventueel openstaande tegoeden.

Downtime

Rushcommerce aanvaard geen aansprakelijkheid voor downtime of overige technische problemen.
RushCommerce! stats